מסמך זה כתוב בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

אנא קרא מסמך זה בקפידה.

ט.ל.ח

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולת רכישת מוצרים באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר ולא תהיה לו או לאף אחד אחר מטעמו כל טענה או קובלנה כנגד בעלי האתר או מפעיליו.

התשלום עבור קניה באתר או בהזמנה טלפונית יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. פרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר מוצפנים, ומועברים אלינו באופן מאובטח.

החיוב בפועל של כרטיס האשראי יעשה רק עם הכנת חבילת המוצרים המוזמנים למשלוח והחבילה תישלח עם קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע החיוב.

אנו ניצור קשר טלפוני עם לקוח אשר יבחר שלא להעביר את פרטי כרטיס האשראי באינטרנט, נאשר את הזמנתו ונבקש את פרטי הכרטיס.

במקרים מסוימים, נבקש מבעל כרטיס האשראי להיות נוכח בעת מסירת המשלוח, להציג את תעודת הזהות שלו ולחתום על שובר כרטיס האשראי.

הזמנת המוצרים אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי.

יחד עם זאת, לעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי במחסני חברת "טעימות ראשונות" או אצל היצרן/יבואן/ספק, ועל כן לא ניתן לספקם.

לפיכך, פרסום המוצרים באתר וכן בקשתך לרכישת מוצר כלשהו וביצוע העסקה כפופים לאישורנו שהמוצר אכן מצוי במלאי.

אם המוצר חסר תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או שנודיעך באמצעות הטלפון והזמנתך תימחק ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

ככל שתחפוץ, נשמח להודיע לך על מועד חידוש המלאי ו/או על מוצר אלטרנטיבי אשר יתאים לצרכיך. אספקת המוצרים תתבצע ע"פ הוראות תקנון זה, להלן: ביצוע ההזמנה לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על פרטי קליטת הזמנתך.

לתשומת ליבך אישור זה אינו מחייב את "טעימות ראשונות" לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפירטי ההזמנה נקלטו במערכת.

רק לאחר ש "טעימות ראשונות" תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת בתנאי שהם מצויים במלאי חברת "טעימות ראשונות" או יצרניהם או מפיציהם בישראל. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי "טעימות ראשונות" אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא חברת "טעימות ראשונות" רשאית לבטל את רכישתך ולא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.

במקרה שהמוצרים יוחזרו אלינו עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין.

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר התשלום בפועל ו/או קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה. מועד אספקה: .(זמני/מועדי האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 יום (להלן: "מועדי האספקה" חישובי מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

יחד עם זאת ",טעימות ראשונות" עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר או מפעיליו יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי ובכל דרך שהיא, או את אספקת המוצרים או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו רשאיים מנהלי האתר מטעמה של חברת "טעימות ראשונות" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי "טעימות ראשונות", ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "טעימות ראשונות", ובכפוף לרשימת היישובים, בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם "טעימות ראשונות" לבצע את המשלוח עד הבית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון ו/או מקום חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "טעימות ראשונות" הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים:

חיובך יתבצע מידית עם קבלת ההזמנה ולאחר בדיקה ואימות מלאי באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ובכפוף לסעיף "ביצוע ההזמנה" המפורט בהסכם זה. "טעימות ראשונות" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ על פי חוק, ומחירי המבצע עד גמר המלאי אלא אם כן צוין אחרת במפורש. יחד עם זאת "טעימות ראשונות" תעשה כל העולה בידה לחדש את המלאי ולספק את המוצר בהקדם האפשרי.

הצהרת פרטיות:

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות שלך חשובה לנו.

כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו. מה אנחנו עושים עם המידע במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

אחריות :

חברת "טעימות ראשונות" ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.

לעתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חברת "טעימות ראשונות" לגבי אופיים האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, או כל שפה אחרת חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם או בכפוף לחשבונית המס שקיבלתם עם הקניה.

אחריות בקניית מוצרי חשמל :

בקניית מוצר חשמלי חדש תחול האחריות על היבואן הרשמי ע"פ התנאים שמפורסמים ע"ג המכשיר העת הקניה במידת הצורך חברת "טעימות ראשונות" תפנה את הלקוח למוקדי התמיכה של החברה /או היצרן למתן פתרונות תמיכה ו/או הדרכה בהתאם לצורך ובכפוף לאפשרויות התמיכה הטלפונית שיינתנו בחברות הנ"ל בשום נסיבות לא תחול על חברת "טעימות ראשונות" ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים,נזק מקרי,מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין,בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע "טעימות ראשונות" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה. "טעימות ראשונות" ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "טעימות ראשונות" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכם ולדרישותיך.

"טעימות ראשונות" מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך בהעדרם.

טעימות ראשונות"" תהא רשאית לשלוח אלייך דואר אלקטרוני או פקס, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים. שינויים בתקנון ובתכולת האתר:

חברת "טעימות ראשונות" שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון זה, ובתכולת האתר, אשר יכנסו לתוקף מיידי, וזאת מבלי להודיע על ביצועם לגורם כלשהו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מחברת "טעימות ראשונות" לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא על חברת "טעימות ראשונות" לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון"- משמעו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני .

"טעימות ראשונות" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.